Ontslagformulieren voor UWV-procedure zijn gepubliceerd

Op 8 juni 2015 zijn de formulieren ter aanvraag van een ontslagvergunning wegens (i) bedrijfseconomische redenen en (ii) langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd door het UWV. Het betreft de a-grond en b-grond van artikel 7:669 lid 3 BW dat vanaf 1 juli 2015 als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treedt. Het gebruik van de formulieren is verplicht, zo blijkt uit de toelichting. Klik hier om de formulieren met toelichting in te zien.