Aanzienlijke wijzigingen in arbeidsrecht vandaag van kracht

Vandaag (1 juli 2015) is een aantal grote wijzigingen in het arbeidsrecht in werking getreden: Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is de Wet Aanpak Schijnconstructies deels in werking getreden en zijn de regelingen voor verlof en arbeidstijden gemoderniseerd (Wet modernisering verlof en arbeidstijden). HDK Advocaten helpt u graag bij het doorgronden van deze aanpassingen!

Werkgever maakt fout met proeftijdbeding onder Wet Werk en Zekerheid

De eerste uitspraak onder de Wet Werk en Zekerheid ten aanzien van het proeftijdbeding is gepubliceerd. De casus is kort samengevat als volgt.

Per 1 maart 2015 sloten een werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van één maand. Tijdens de proeftijd heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd wegens bedrijfseconomische redenen. De werknemer stelde dat het proeftijdbeding niet rechtsgeldig is overeengekomen.

De kantonrechter oordeelt in kort geding dat er sinds 1 januari 2015 in een contract voor bepaalde tijd van ten hoogste zes maanden geen geldige proeftijd kan worden overeengekomen. De overeengekomen proeftijd is nietig met als gevolg dat er voor een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst toestemming van het UWV nodig is. De kantonrechter oordeelt dat – nu ook de toestemming van het UWV ontbreekt – er geen rechtsgeldige opzegging heeft plaatsgevonden. De werknemer heeft recht op onder andere doorbetaling van loon. Ook het verzoek om wedertewerkstelling is toegewezen. Het argument van de werkgever dat er geen werk om handen is, kan volgens de kantonrechter niet worden tegengeworpen aan de werknemer.

Volgens HDK Advocaten is het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor exact zes maanden onpraktisch voor werkgevers. Enerzijds kan geen rechtsgeldig proeftijdbeding worden gesloten en anderzijds heeft de werkgever wel de schriftelijke aanzegverplichting (bij contracten van zes maanden of langer).